Kurser

Efterhånden er der kommet meget fokus på hvor vigtigt det er at have en fornuftig livsstil og hvor vigtigt det er at have nogle gode redskaber til at takle den stress, som de fleste mennesker på et eller andet tidspunkt i deres liv stifter bekendtskab med.

Efter behov holdes der på klinikken kurser indenfor forskellige områder. Nogle gange er det i privat regi andre gange i samarbejde med kommunen. Hvis du er interesseret i at komme på et kursus, kan du henvende dig til klinikken, og vi kan snakke om mulighederne.

Livsstil:

Livsstilsforløb med fokus på vægttab og træning.

Stresshåndtering:

Kursus i stresshåndtering omfatter bl.a. en gennemgang af kroppens stressreaktioner og de fysiske og psykiske symptomer der kan komme i kølvandet på stress. Man lærer også forskellige redskaber til både at forebygge stress og til at håndtere den hvis man allerede er stresset. Der bliver taget udgangspunkt i den enkeltes oplevelser og erfaringer.

Afspænding:

På kurset kommer vi ind på de faktorer der spiller ind på kroppens spændingstilstand. Vi laver forskellige øvelser og man vil blive præsenteret for forskellige afspændingsteknikker og selvfølgelig afprøve dem i praksis.

Meditation:

Der er løbende kurser i meditation.

Der er korte introduktionsaftner og kurser i weekender og aftener.